Terug naar overzicht

 

Passend Onderwijs

We vinden het belangrijk dat leerlingen tot leren kunnen komen in een omgeving waarin zij zich goed en veilig voelen. Voor een groot deel van de leerlingen is dit mogelijk in het reguliere onderwijs. Anderen ervaren wat meer uitdagingen en kunnen wat extra ondersteuning gebruiken. Voor deze leerlingen is het Ondersteuningsteam (O-team) er.

Even voorstellen

Wij zijn het O-team! Wij adviseren en begeleiden leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. We doen dit op individueel niveau voor leerlingen, maar ook samen met docenten en mentoren. Wij adviseren bij de in- en uitstroom van leerlingen, geven adviezen voor op school en in de klas en kunnen helpen zoeken naar een passende plek voor onderzoek, behandeling en eventuele thuisbegeleiding. Uiteraard doen we dit alles in samenspraak met de leerling, ouders en de externe betrokkenen bij het O-team.

 O team foto 1

Ons team bestaat uit (van links naar rechts): Iris van Laar (ondersteuningscoördinator), Alissia Fox (ondersteuningscoördinator), Yara Houtackers en Fleur Hennen (pedagogisch medewerkers)

Werkwijze

Op het SMC bestaat het team rondom leerling en ouders uit docent/mentor, leerlingcoördinator, O-team en de afdelingsleider als eindverantwoordelijke. De mentor heeft de taak om te bespreken wat de leerling nodig heeft om tot leren te komen. Deze vraag bespreekt de mentor ook met de ouders en indien nodig met de leerlingcoördinator en het O-team. De vraag wat de leerling nodig heeft, is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Soms vindt de leerling het zelf ook moeilijk om zaken te verwoorden. Soms is er al een externe hulpverlener die kan helpen en meedenken en die de leerling al kent, bijvoorbeeld een psycholoog. Deze kent de leerling vaak van een andere kant en kan soms - met goedkeuring van de leerling en ouders - uitleggen waaraan de leerling behoefte heeft. Uiteindelijk worden meestal verschillende dingen uitgeprobeerd om erachter te komen wat wel of wat niet werkt voor de leerling.

De maatwerkplaats

De maatwerkplaats is één van de faciliteiten die het O-team kan bieden. Het is een plek waar leerlingen voor korte of langere termijn rust en geborgenheid kunnen vinden om goed te kunnen blijven functioneren op school. Wanneer ze in de reguliere lessen of klas vast dreigen te lopen, dan kan deze extra ondersteuning helpen om dit te voorkomen. Leerlingen kunnen hier afhankelijk van hun behoefte bijvoorbeeld leren, ontspannen of pauzeren.

Expertises

Om de leerling passende begeleiding te kunnen bieden, werken we indien nodig samen met onze gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werker van Jens, de jeugdarts van de GGD en de leerplichtambtenaar van Bureau VSV. Daarnaast kunnen we ook een jeugdconsulent van het Expertiseteam van de gemeente Heerlen, de schoolagent en/of het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Parkstad in ons overleg betrekken. Ook kunnen we een aantal specialisten van school inzetten, zoals een dyslexie- en dyscalculiespecialist, NT2-docent, antipestcoördinator, aandachtfunctionaris kindermishandeling en faalangstreductietrainer.

O team foto 2