Terug naar overzicht

mavo

Heb je een mavo advies van de basisschool? Dan ben je bij Sintermeerten op je plek. De mavo is bij ons wat officieel vmbo-tl heet. Bij ons krijg je op de mavo een VMBO-tl-diploma (een zogenaamd ‘Theoretische Leerweg-diploma’). Met dat diploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of naar de havo doorstromen.

Op de mavo is er aandacht voor jou als individu en letten we op de ontwikkeling als groep. Binnen onze mavo kun je kiezen voor vier profielen. In een profiel krijg je vakken die het beste bij jou passen en waarin je verder wilt. De profielen zijn: natuur & techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw. Sintermeerten zal je uitdagen. Je kunt kansen grijpen. Daarom zetten we je in een mavo-havo brugklas waar je les krijgt op jouw niveau.

Soms heb je wat meer tijd nodig om je te ontwikkelen. Misschien kun je wel havo aan. Daarom gaan we samen in de tweede klas kijken of je mee kunt doen aan het opstroomprogramma.

Overstappen naar de havo is mogelijk na klas 2 of na het behalen van het diploma. Voor de mogelijke overstappers zijn er extra oefeningen in leervaardigheden en is er aandacht voor kernvakken en studiebegeleiding. De oriëntatie op Loopbaan en Beroep (LOB)-activiteiten zijn voor jou gericht op doorstroom richting HBO. LOB is binnen onze mavo een speerpunt en komt tot uitdrukking in talloze activiteiten zoals snuffelstages, bedrijfsbezoeken en ook het profielwerkstuk.

Op deze wijze hopen we op onze school een groot aantal leerlingen als het ware een zesjarige havo aan te kunnen bieden.

Is TTO op de mavo iets voor jou? Dan kun je vanaf de brugklas op Sintermeerten de tweetalige stroom Engels volgen en daarbij internationaal erkende certificaten krijgen.

 


Schema mavo

Mavo schema 2019

 


havo

Havo is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Havo is een vijfjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op volgen van hoger beroepsonderwijs (HBO). Havo is een algemeen vormende (theoretische) opleiding, het is geen beroepsopleiding. Het havodiploma is in principe geen einddiploma, maar een startkwalificatie voor een verdere opleiding. Leerlingen met een diploma vmbo-t/mavo en goede cijfers kunnen onder voorwaarden toegelaten worden tot havo 4 (zie Procedure doorstroom vmbo-t 4 (mavo-4) naar havo-4). Havo op het Sintermeertencollege biedt een opleiding voor leerlingen die het geleerde graag praktisch willen inzetten.

In de bovenbouw van havo vervolgen de leerlingen hun opleiding binnen één van de profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. De leerlingen worden gedurende het derde leerjaar hier goed op voorbereid. Over de wijze waarop dit gebeurt, informeren we de ouders en leerlingen gedurende de informatieavond van 3 havo in oktober.


 vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt afgekort als vwo. Het is het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs en het bestaat uit atheneum en gymnasium. Het vwo bereidt leerlingen voor op een academische opleiding. Het vwo-diploma is in principe geen einddiploma maar een startkwalificatie voor een verdere opleiding. Leerlingen met een havo diploma kunnen onder voorwaarden (zie: Procedure doorstroom havo-5 naar vwo-5) toegelaten worden tot vwo-5.

De vwo-leerling op het Sintermeertencollege maakt aan het eind van de brugklas een keuze tussen havo, atheneum en gymnasium. Na vwo-3 kiest de leerling op basis van de uitkomsten van een profielkeuzetraject voor een profiel.

Van onze leerlingen op het vwo verwachten wij een redelijk niveau van zelfstandigheid bij het verwerven van kennis. Deze zelfstandigheid neemt gedurende de opleiding toe en is later belangrijk bij het volgen van een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit.

In de bovenbouw van Vwo vervolgen de leerlingen hun opleiding binnen één van de profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. De leerlingen worden gedurende het derde leerjaar hier goed op voorbereid. Over de wijze waarop dit gebeurt, informeren we de ouders en leerlingen gedurende de informatieavond van 3 vwo in oktober.


gymnasium

Het Sintermeertencollege heeft binnen de vwo-opleiding een gymnasium. We willen graag onze vwo-leerlingen de kans bieden om kennis te maken met de klassieke talen en cultuur. Het gymnasium biedt de leerling onderwijs waarin nadrukkelijk de klassieke actualiteit verweven is in het onderwijsprogramma. De oude klassieke cultuur drukt namelijk nog steeds een stempel op onze samenleving. Gymnasium legt dwarsverbanden met andere vakken. Het gymnasium heeft een lange traditie, maar past ook prima in ons internationale profiel. Doordat je intensief aan de slag gaat met een oude beschaving, word je voortdurend een spiegel voorgehouden. Kies voor het gymnasium, een bijzondere vorm van internationalisering in het verleden!

Vanaf de tweede klas kan de vwo-leerling kiezen voor deelname aan het gymnasiumprogramma, hij kiest daarbij voor het volgen van de klassieke talen Latijn en Grieks. De leerling die beide talen in de derde klas behoudt en daarna vanaf klas 4 tot het eind Latijn en/of Grieks blijft volgen, krijgt op het eind een gymnasiumdiploma. Wie uiteindelijk toch besluit om NIET in een klassieke taal Centraal Examen (CE) te doen, verliest het recht op een gymnasiumdiploma. De leerling zal dan met een atheneumdiploma zijn middelbare schoolopleiding afsluiten. Er worden in principe geen aparte klassen voor atheneum en gymnasium gevormd.


Leerjaar 3 havo en vwo

Deze beide leerjaren kennen de volgende aandachtsgebieden:

- het realiseren van een goede aansluiting tussen onder- en bovenbouw,
- de voorbereiding op de profiel- en vakkenkeuze,
- een eerste oriëntatie op verdere studie en op het latere beroep,
- het verder uitbouwen van een goede studiehouding.

Dit gebeurt tijdens de lessen en gedurende de momenten waarin er contact is tussen mentor en ouders. Daarnaast wordt in de loop van dit leerjaar het contact met de decaan – die de leerlingen in het proces van hun studie- en beroepskeuze begeleidt - steeds intensiever.


Tweede fase

Na de onderbouw komen de leerlingen van havo en gymnasium & atheneum in de Tweede Fase. De leerlingen zullen nog meer tijd aan zelfwerkzaamheid besteden, waardoor ze steeds beter leren om zelf keuzes te maken en het leerproces te plannen, vaardigheden die in het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs onontbeerlijk zijn. Ook in de bovenbouw is sprake van een leerproces. Daarom zoeken wij naar een balans tussen de leermomenten waarin de docent lesgeeft en/of zijn leerlingen begeleidt, en die waarin de leerlingen zelf bepalen hoe zij de beschikbare tijd en middelen besteden.


Profielen

De leerlingen volgen in de tweede fase een van de volgende profielen:

  • Natuur & techniek
  • Natuur & gezondheid
  • Economie & maatschappij
  • Cultuur & maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.