Terug naar overzicht

Er zijn typische informatieavonden over allerlei onderwerpen. De ouders worden als groep uitgenodigd. Een voorbeeld: als het keuzeproces in de derde klassen begint, wil de decaan graag aan de ouders vertellen hoe het één en het ander gaat verlopen. Daarnaast zijn er de persoonlijke gesprekken met de mentor. Deze zijn structureel, na de eerste drie perioden, maar ook incidenteel, als er behoefte aan bestaat, bij de ouders of bij de mentor. De data van de verschillende avonden vindt u in de jaarplanning op de website van Sintermeerten.