Terug naar overzicht

In een ander verband zijn de ouderavonden al genoemd. Toch ook hier –dit hoofdstuk gaat tenslotte over de begeleiding–nog even aandacht voor de ouderavonden. Er zijn typische informatieavonden over allerlei onderwerpen. De ouders worden als groep uitgenodigd. Een voorbeeld: als het keuzeproces in de derde klassen begint, wil de decaan graag aan de ouders vertellen hoe het één en het ander gaat verlopen. Daarnaast zijn er de persoonlijke gesprekken met de mentor. Deze zijn structureel, na de eerste drie perioden, maar ook incidenteel, als er behoefte aan bestaat, bij de ouders of bij de mentor.De data van de verschillende avonden vindt u in de jaarplanning op de website van Sintermeerten.

Over begeleiding gesproken: de rol van de ouders/verzorgers is niet weg te denken. Niet dat de ouders het huiswerk moeten overnemen, maar interesse tonen, stimuleren en soms ook een beetje opvang is belangrijker dan men zou denken. En een beetje controle kan bepaald geen kwaad.