Terug naar overzicht

 

Wat is de OR?

De OR van het Sintermeertencollege is een adviesorgaan binnen het Sintermeertencollege en vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle leerlingen die op school zitten. De OR wil ouders
betrekken bij het Sintermeertencollege en het onderwijs. Daarom praat de OR mee over uiteenlopende (beleids)onderwerpen die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn en denkt mee over zaken
die goed of minder goed lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tevredenheidsonderzoek, lesuitval, de verkeerssituatie rondom het Sintermeertencollege, communicatie door school naar ouders en het
Schoolplan voor de komende vier jaren. De rector is aanwezig bij alle bijeenkomsten van de OR, zodat de OR ook echt een klankbord is voor de directie.

Wat doet de OR?

De belangen van ouders en kinderen worden zo goed mogelijk door ons behartigd door:

-     mee te denken met de directie over actuele zaken, beleid, visie en onderwijskundige ontwikkelingen binnen school;
-     het Sintermeertencollege – gevraagd en ongevraagd – te adviseren;
-     feedback te geven aan, en terugkoppeling te krijgen van de oudervertegenwoordiging (3 ouders) in de Medezeggenschapsraad;
-     het jaarlijks organiseren van een thema-avond voor ouders door een externe deskundige over een actueel onderwerp (recente thema’s waren bijvoorbeeld ‘social media en gamen’ en ‘het puberbrein’); en
-     bij te dragen aan diverse schoolactiviteiten zoals de open dagen, informatieavonden en diploma-uitreikingen.

De OR komt zes à zeven keer per jaar bij elkaar. We nemen geen besluiten (daarvoor is de MR) en houden ons niet bezig met individuele aangelegenheden van leerlingen. Wel ontvangen we graag (liefst per e-mail) informatie van andere ouders om zo signalen op te vangen van hetgeen er speelt op school, om te zien of er ontwikkelingen zijn die structureel genoeg zijn om opgepakt te worden door de OR.

Heb je interesse om lid te worden van de OR?

Op dit moment bestaat de OR uit 7 ouders van leerlingen uit verschillende onderwijstypen en leerjaren. En we kunnen altijd enthousiaste nieuwe leden gebruiken! Als je belangstelling hebt, staat het je uiteraard vrij om eens een bijeenkomst bij te komen wonen. Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

We zijn er voor alle ouders. Wil je iets met de OR delen of zou je eens een bijeenkomst willen bijwonen? Stuur dan een e-mail naar ouderraad@sintermeerten.nl. We laten je dan zo snel mogelijk iets weten.