Terug naar overzicht

academische opleiding school 2

Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. In Limburg dragen de zes schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en Fontys Lerarenopleiding Sittard samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en professionaliseren van leraren, daarbij ondersteund door Open Universiteit (Welten Instituut) en de Universiteit Maastricht (TIER & Center for Education Research). Dit gebeurt onder de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL).

De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij horen (toekomstige) leraren die, passend bij hun steeds weer veranderende werkzaamheden, in staat zijn zich blijvend te professionaliseren. Dit betekent dat de leraren (in opleiding) hun eigen praktijk voortdurend onderzoeken en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling.

Elke AOSL-school heeft een expliciete infrastructuur om zowel het (leren) onderwijzen én het (leren) onderzoeken van leraren (in opleiding) te begeleiden.

 


JINC logo 2 200
  

Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

Leerlingen van het Sintermeertencollege nemen ieder jaar deel aan het programma van JINC. Met veel plezier en succes.

Iedereen groeit met JINC.


 halt logo

 

Beste ouder/verzorger, beste leerlingen,

Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit. Naast onze repressieve taak geeft Halt ook voorlichtingen over maatschappelijke thema’s zoals: groepsdruk, online veiligheid en jeugdcriminaliteit. Onlangs zijn wij ook begonnen met spreekuren op scholen. Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die (online) grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uitgestuurd of geschorst. Dit is echter een disciplinerende maatregel en nauwelijks een inhoudelijke interventie om kinderen tot inzicht en normbesef te brengen. In overleg met Halt kunnen scholen besluiten om deze jongeren aan te melden bij het Halt-spreekuur. Vanuit dit spreekuur gaan jongeren met een Halt medewerker in gesprek om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Door te leren van hun fouten voorkomen zij schorsing of erger: aangifte en in aanraking komen met het strafrecht. Tijdens de spreekuren laat Halt jongeren reflecteren op het incident (bewustwording) en is er aandacht voor bijv. excuus maken en het bespreken van handelingsalternatieven. Halt betrekt hierbij indien nodig ook de ouders/verzorgers en docenten.

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Bart Wiedemeijer en ik werk sinds 25 jaar bij (bureau) Halt.

Ik doe dit al die jaren met veel plezier omdat ik jongeren graag iets wil leren; ik wil ze iets meegeven waar ze in de toekomst baat bij kunnen hebben. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van de hun gedrag, ik help ze om op hun gedrag te reflecteren en ze te laten inzien dat ze altijd een andere keuze kunnen maken. Vandaar dat we bij Halt ook spreken over een pedagogische interventie en niet over een Halt-straf.

Mochten jullie vragen hebben dan beantwoord ik deze uiteraard heel graag.

Hartelijke groeten, 

Bart Wiedemeijer

b.wiedemeijer@halt.nl