Terug naar overzicht

Akties die onze school neemt bij het thema "Pesten op school"

• In de brugklas krijgen alle leerlingen het leergebied mediawijsheid. Onderdeel van het leerplan is de rol en impact van social media, cyberpesten.
• In de mentorles besteedt de mentor als centrale persoon in onze begeleidingsaanpak aandacht aan het leefklimaat in de klas/groep. De manier waarop dit gebeurt alsmede de intensiteit verschilt tussen onderbouw en bovenbouw.
• Op het moment dat zich ondanks alle getroffen maatregelen toch een situatie van pesten voordoet is er voor de mentor ook materiaal beschikbaar om daarmee aan de slag te gaan. In dit soort gevallen wordt er gewerkt op basis van het principe dat er drie rollen te definiëren zijn, t.w. het slachtoffer, de dader(s) en niet op de laatste plaats de “omgeving” die het pesten mogelijk maakt of ten minste tolereert.
• Indien nodig schakelt de mentor mevrouw L. Hermanns, onze anti-pestcoördinator, in. Via haar worden ook externe experts erbij betrokken als dit nodig geacht wordt.
• Via de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen doen wij onderzoek naar pesten om zo te kunnen beschikken over relevante gegevens die -waar nodig- tot actie leiden.


De Stichting 113

Stichting 113 zet zich in om leerlingen te helpen in situaties die voor hen misschien uitzichtloos lijken. De Stichting 113 biedt de leerling een luisterend oor en doet er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen.