Terug naar overzicht

Vlak na de herfstvakantie wordt van iedere leerling een uniforme foto gemaakt voor intern gebruik op school. Dit gebeurt door een fotograaf, die niet verbonden is aan onze school. In overleg met ons, stelt deze fotograaf u in de gelegenheid om de foto’s die van uw kind genomen zijn, te kopen. Dit gebeurt door middel van een enveloppe die door de schoolfotograaf via de post thuis wordt aangeboden . U bent uiteraard niet verplicht om deze foto’s aan te schaffen, maar het is wel zo, dat de kosten die de fotograaf ons in rekening brengt, lager worden indien een behoorlijk deel van de leerlingen de foto’s ook voor privégebruik aanschaft. Om die reden hebben wij besloten om aan dit aanbod onze medewerking te verlenen.

Vandenberg-ID, de fotograaf waarmee onze school samenwerkt, werkt volledig confirm de nieuwe wetgeving AVG en is als enige schoolfotograaf ISO gecertificeerd voor haar professionele manier van werken. Persoonsgegevens worden streng bewaakt en zorgvuldig gebruikt. Vandenberg-ID telefoonnummer 040-2809666. Vandenberg-ID draagt ook zorg voor de schoolpas.

Bezoek de website van onze schoolfotograaf

Bezwaar
Ouders kunnen bezwaar maken tegen het overhandigen van deze gegevens en ontvangen dan ook geen fotopakket. Het bezwaar graag laten toekomen aan onze administratie.