Terug naar overzicht

Iedere leerling van school kan de beschikking krijgen over een persoonsgebonden schoolpas tegen het in het kostenoverzicht genoemde bedrag. Deze pas moet worden getoond indien een leerling van één van de ict-lokalen gebruik wil maken. Verder doet de pas dienst als kopieer- en printkaart. Ook hebben leerlingen de pas nodig om toegang tot het eigen kluisje te krijgen. De schoolpas wordt aan iedereen eenmalig verstrekt (bij toelating). De schoolpas blijft eigendom van school en moet op verzoek worden getoond/ ingeleverd. Het vervaardigen van deze pas is kostbaar. Wees er daarom zuinig op en bewaar de pas in het bijgeleverde mapje. Leerlingen van wie de schoolpas beschadigd is geraakt en zij die de pas kwijt zijn, kunnen tegen betaling van € 10 bij de afdeling funktioneel beheer, lokaal 012,  een nieuw exemplaar aanvragen.