Terug naar overzicht

De gezondheid van kinderen is een thema dat landelijk veel aandacht heeft gekregen evenals het besef dat scholen in termen van bewustwording en zorg een belangrijke rol kunnen spelen. Onder meer vanuit deze overweging, maar ook omdat we een sport-actieve school zijn, hebben wij besloten om  alle producten die wij in onze kantine aanbieden, te screenen in termen van het voldoen aan het criterium gezonde voeding.


Kantine

Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het  Voedingscentrum.  

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Onze kantine heeft de volgende basis:

 • De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
  Daarbij volgen wij de Richtlijnen eetomgevingen voor scholen van het voedingscentrum.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 • Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes
 • De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten.

Naast onze Gezonde Schoolkantine is een watertappunt geplaatst waar leerlingen elk moment van de dag hun flesje of bekertje kunnen (her)vullen.


Onze ambitie

De afgelopen jaren heeft het Sintermeertencollege in samenwerking met de cateraar hard gewerkt. Dit heeft geresulteerd in het vignet “gouden kantine”!

Kenmerken gouden kantine:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
 • We bieden groente én fruit aan
 • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

Het Sintermeertencollege werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine.

Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.


Educatie

In de lessen Biologie en LO wordt structureel aandacht besteed aan voeding. Daarnaast wordt er thematisch aandacht besteed aan het onderwerp (gezonde) voeding in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan zelf gezonde voeding inkopen en bereiden, het onderzoeken van voedingsetiketten, calorieën tellen en vragen beantwoorden over hun eigen eetgewoontes.

 


Vragen of hulp rond voedingsgewoonten en gewicht?

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers en leerlingen weten waar ze terecht kunnen voor vragen of hulp rond voedingsgewoonten en gewicht. Dit verkleint namelijk de kans dat problemen blijven bestaan of erger worden.

Daarom willen we laten weten dat als er vragen zijn rond deze thema’s er contact gezocht kan worden met de mentor of het ondersteuningsteam. Indien noodzakelijk of gewenst kan bijvoorbeeld hulp worden ingeschakeld van de Jeugdgezondheidszorg/GGD, een diëtist of sportcoach.

 


Rookvrij

Daarnaast besteden we binnen de lessen verzorging, biologie, economie en binnen de mentoruren aandacht aan thema’s als gezondheid, bewust leven, bewust omgaan met je geld en duurzaamheid.  Het Sintermeertencollege een geheel rookvrije school.