Terug naar overzicht

School vindt het belangrijk dat leerlingen en personeel op een fijne manier met elkaar omgaan. Samen hebben wij daarom afspraken gemaakt over hoe we dit willen doen. Deze afspraken heten dan ook “Zo doen we dat!”. We hebben afspraken voor in de klas, op de toiletten en in de gangen en aula. Ze hangen in de vorm van posters duidelijk zichtbaar op en dienen als basis in de onderlinge omgang. Indien nodig kunnen we elkaar aanspreken op gedrag dat beter kan en verwijzen naar de afspraken.

zodoenwedat definitieveversie

zodoenwedatindeklas

zodoenwedatophettoilet