Terug naar overzicht

Sportactieveschool2

 

Onze school is de eerste school in Nederland die gecertificeerd is door KVLO en NOC/NSF als Sportactieve School. Het Sintermeertencollege:

 • heeft een aparte sportklas
 • voldoet aan de minimum lessentabel voor het vak lichamelijke opvoeding
 • blinkt uit in vele buitenschoolse sportieve activiteiten (zo zijn er clubs op het gebied van volleybal, basketbal, turnen, handbal, voetbal en badminton)
 • heeft een extra opleiding voor leerlingen die verder willen studeren aan de CIOS en/of een academie voor lichamelijke opvoeding
 • organiseert diverse grote sportactiviteiten, zoals de grote sportdag waarbij elke leerling schoolsport-kampioen kan worden in zijn of haar discipline (bijv. turnen, paardrijden, mountainbiken, zwemmen, klimmen, etc.)
 • organiseert schoolkampen en reizen (bijv. survival in de Ardennen, huttentocht in de Eifel)
 • organiseert een groot skikamp
 • heeft een grote themadag
 • biedt BSM (extra uren lichamelijke opvoeding als keuzevak naast de reguliere uren LO) aan voor alle leerlingen in de bovenbouw.
 • heeft een sportkeuzeproject voor eindexamen- leerlingen
 • organiseert op de Martinusdag (11 november) ook diverse sportieve activiteiten
 • heeft sportieve introductiedagen
 • houdt klassencompetities op sportgebied. 

Sportklas

Als een uitingsvorm van Sintermeertencollege als sportactieve school bieden wij aan de leerlingen van de brugklas en (indien mogelijk) het tweede leerjaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de speciale sportklas. In aanvulling op de reguliere lessen LO komen de leerlingen wekelijks in aanraking met verschillende verrijkende sport-activiteiten, die in het normale programma niet aan bod komen.

 

 

Topsportbeleid

Het Sintermeertencollege juicht toe dat leerlingen op hoog niveau hun sport beoefenen. Af en toe is het nodig dat de school hier speciale faciliteiten voor verleent. Leerlingen die minimaal aan een regionale topsporttraject deelnemen, kunnen, wanneer daardoor lessen worden gemist een aanvraag doen om voor bepaalde faciliteiten in aanmerking te komen. Voorwaarden hierbij zijn dat de leerlingen de vereiste onderwijstijd halen en een ‘topsportmentaliteit’ ten aanzien van het schoolse werk hebben. Een schriftelijke aanvraag (aan de afdelingsleider) voor faciliteiten dient in principe minimaal twee weken tevoren te worden gedaan en moet vergezeld worden door een ondersteunend schrijven van de verantwoordelijke sportorganisatie. Het Sintermeertencollege zal de leerling zo veel mogelijk in staat stellen om onderwijs te volgen, dan wel in te halen.