Terug naar overzicht

Onze school stelt lokalen beschikbaar aan een particulier instituut Studiebegeleiding Erasmus (SBE). Onze leerlingen kunnen gebruikmaken van de diensten van dit instituut: het onder begeleiding maken en leren van huiswerk. Dit instituut heeft verder geen banden met de school en de school is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde diensten. Informatie is verkrijgbaar bij de administratie.


 SBE logo

 

www.huiswerkbegeleidingerasmus.nl

 

Heerlen, september 2023

Onderwerp: studiebegeleiding

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit schooljaar verzorgt SBE, Studie Begeleiding Erasmus, de huiswerkbegeleiding op het Sintermeertencollege. Zij regelen de faciliteiten en SBE brengt de kennis en expertise in.

De begeleiding vindt dagelijks op school plaats, aansluitend aan het laatste lesuur. De begeleiders zijn actief met de leerlingen bezig: plannen, overhoren, controleren het maakwerk, leggen uit, stimuleren, houden orde en bewaken de sfeer. Een vertrouwensrelatie opbouwen is hierbij van groot belang. Geen prestatie zonder relatie! Deze vorm van studiebegeleiding is geen individuele bijles

Als uw kind van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kunt u hem/haar zonder tussenkomst van school direct aanmelden bij SBE. SBE is verantwoordelijk voor de geboden kwaliteit en voor het nakomen van de met u gemaakte afspraken. Daarvoor betaalt u rechtstreeks een vergoeding aan SBE . Deze vergoeding bedraagt €7,00 per uur. Kiest u voor onbeperkt betaalt u de helft.

Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van ondersteuning kunt u mailen. Vermeld uw telefoonnummer en er wordt spoedig contact opgenomen. Daarnaast kunt u de website bezoeken, waar u zich ook direct kunt inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Team SBE

hwberasmus@gmail.com