Terug naar overzicht

Onze school stelt lokalen beschikbaar aan een particulier instituut Studiebegeleiding Erasmus (SBE). Onze leerlingen kunnen als gevolg daarvan tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van dit instituut: het onder begeleiding maken en leren van huiswerk. Dit instituut heeft verder geen banden met de school en de school is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde diensten. Informatie is verkrijgbaar bij de administratie.