Terug naar overzicht

 Het tweetalig onderwijs biedt veel extra's om onze leerlingen voor te bereiden op een multiculturele, internationale studie- en werkomgeving. Het tto dient volgens de standaard van Nuffic te voldoen aan drie pijlers:

1. Taalvaardigheid Engels op hoog niveau

2. Wereldburgerschap

3. Persoonsontwikkeling

Om deze pijlers te realiseren worden er binnen het tto extra kosten gemaakt. Hiervoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan ouders van tto-leerlingen. We gebruiken de inkomsten van deze vrijwillige ouderbijdrage onder meer voor:

1. Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau

 1. Extra lessen Engels: De leerlingen krijgen extra lessen Engels aangeboden.
  Daarnaast bieden we ruim meer dan 50% van de onderwijstijd in de onderbouw Engelstalig aan. In de bovenbouw volgen de leerlingen extra vakken zoals Global Perspectives en First Language English (havo) en English Language (vwo) van Cambridge International.
 2. Scholing docenten: De docenten die de Engelstalige lessen verzorgen zijn geschoold en gecertificeerd in het lesgeven in de Engelse taal. Zij behalen hiervoor een taalcertificaat van Cambridge Assessment English, en gebruiken CLIL in de lessen, Content and Language Integrated Learning.
 3. Native Speakers: De school heeft een native speaker in dienst, en leerlingen komen in contact met native speakers door o.a. gastlessen, workshops en (online) uitwisselingen.
 4. Examens: De taalvaardigheid en kennis van leerlingen wordt getoetst op verschillende momenten met nternationaal erkende diploma's van Cambridge Assessment English en Cambridge International.

De volgende examens worden afgenomen:  

 • Cambridge English B2 First for Schools in leerjaar 3 (mavo/havo/vwo)
 • Cambridge English C1 Advanced in leerjaar 5 (havo/vwo)
 • Cambridge IGCSE Global Perspectives in leerjaar 4 (havo)
 • Cambridge IGCSE First Language English in leerjaar 5 (havo)
 • Cambridge AS Level Global Perspectives and Research in leerjaar 5 (vwo)
 • Cambridge A Level English Language in leerjaar 6 (vwo)

2. Wereldburgerschap:

De school heeft in haar aanbod structureel diverse internationale activiteiten, om daarmee het wereldburgerschap te bevorderen, zoals excursies en (online) uitwisselingen.  Leerlingen in tto nemen minimaal 1 keer deel aan een internationale (online) uitwisseling in leerjaar 1 t/m 3. In de bovenbouw havo en vwo doen tto-leerlingen een internationale stage of een internationaal samenwerkingsproject.  Er zijn in het binnenland ook verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Leerlingen in de tto-bovenbouw kiezen hier zelf een weg in.

3. Persoonsontwikkeling:

De leerlingen worden in, maar ook buiten de lessen om geleerd om te reflecteren, betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar te zijn. Om deze ontwikkeling te ondersteunen biedt de school een aantal extra's aan:

 • Diverse drama workshops: Little Victorians, Shakespeare workshop in de bovenbouw
 • Deelname aan de Nuffic public speaking wedstrijd
 • Opstellen en bijhouden van een persoonlijk tto portfolio
 • Samenwerkingsopdrachten bij Global Perspectives en uitwisselingen