Terug naar overzicht

Het tweetalig onderwijs biedt veel extra's aan, die niet uit de reguliere bekostiging van het ministerie betaald kunnen worden. Het TTO dient volgens de standaard van Nuffic te voldoen aan drie pijlers:


1. Taalvaardigheid Engels op hoog niveau
2. Wereldburgerschap
3. Persoonsontwikkeling


Om deze pijlers te realiseren worden er binnen het TTO extra kosten gemaakt. De extra kosten zijn:

1. Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau

 1. Extra lessen Engels: De leerlingen krijgen extra lessen in de Engelse taal aangeboden.
  Daarnaast bieden we ruim meer dan 50% van de onderwijstijd in de onderbouw Engelstalig aan.
 2. Scholing docenten: De docenten die de Engelstalige lessen verzorgen zijn geschoold en
  gecertificeerd in het lesgeven in de Engelse taal (oa. Clil)
 3. Native Speakers: De school heeft een aantal native speakers in dienst Examengelden: De taalvaardigheid van leerlingen wordt getoetst op verschillende momenten met lnternationaal erkende diploma's van Cambridge.

      De volgende examens worden afgenomen:  

 • Cambridge FCE op het einde van leerjaar 3
 • Cambridge English A Language & Literature SL
 • Cambridge English AS level
 • Cambridge Global Perspectives

2. Wereldburgerschap:

De school heeft in haaraanbod structureel diverse internationale activiteiten, om daarmee het wereldburgerschap te bevorderen, o.a: uitwisselingen ( o.a. Groot Brittanniƫ en Spanje). Een internationale stage in leerjaar 5 vwo waarbij de school maximaal 250,- euro vergoedt.

Internationaal georiƫnteerde projecten. Diverse excursies ( oa Aken/Stolberg). Deelname aan het Model European Parliament.


3. Persoonsontwikkeling:

De leerlingen worden in, maar ook buiten de lessen geleerd om te reflecteren, betrokken -, verantwoordelijk -, creatief -, ondernemend - en weerbaar te zijn. Om deze ontwikkeling te ondersteunen biedt de school een aantal extra's aan:
Diverse drama workshops: Little Victorians, drama workshop in de bovenbouw
Deelname aan de Junior Speaking Contest ( leerjaar 2 en 3)
Opstellen van een persoonlijk portfolio.
Programma Global Perspectives