Terug naar overzicht

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen voor alle leerlingen maakt <school> verschillende kosten.

Voor het standaard onderwijsprogramma ontvangen we geld vanuit het ministerie van OCW. Hiervan worden onder andere personeel, lesmethoden en bijbehorende boeken en onderhoud aan de school betaald. Voor extra activiteiten, die niet binnen het standaard programma vallen maar wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen, ontvangen we geen bijdrage vanuit de overheid. Door middel van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we deze extra activiteiten toch organiseren voor al onze leerlingen.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €40. U bepaalt als ouder/verzorger zelf of u deze bijdrage betaalt. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld en ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.

We zijn als school afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren voor alle leerlingen.

 Vrijwillige ouderbijdrage 1

 

Voor het standaard onderwijsprogramma ontvangen we geld vanuit het ministerie van OCW. Hiervan worden onder andere personeel, lesmethoden en bijbehorende boeken en onderhoud aan de school betaald. Voor extra activiteiten, die niet binnen het standaard programma vallen maar wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen, ontvangen we geen bijdrage vanuit de overheid. Door middel van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we deze extra activiteiten toch organiseren voor al onze leerlingen.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €40. U bepaalt als ouder/verzorger zelf of u deze bijdrage betaalt. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld en ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.

We zijn als school afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren voor alle leerlingen.