Terug naar overzicht

Examenreglement SVO|PL

 Document > Examenreglement SVOPL versie met addendum Sintermeerten 2023-2024.pdf 
 

Wet- en regelgeving

Op www.examenblad.nl staan de officiële mededelingen van het College van Toetsen en Examens

 

MIJNEINDEXAMEN.NL

Op de website mijneindexamen.nl heb je de mogelijkheid om je vakken te kiezen en daarmee ook je rooster van het CSE in te zien. Tevens staat de site vol met informatie over de rekentoets, hulpmiddelen, dyslexie, dyscalculie, herkansingen, de slaag- en zakregeling en meer.