Terug naar overzicht

Heerlen, 13 maart 2020

Onderwerp: informatie maatregelen Coronavirus


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen wij u informeren over de voor ons laatste inzichten over het Coronavirus.    

Zowel wereldwijd als landelijk wordt er enorm verschillend gedacht en omgegaan met het Coronavirus. Daarom volgen we als school de richtlijnen van de RIVM en de GGD, zoals we eerder al aangaven. Elke dag overleggen we met verschillende partijen en bezien we in hoeverre we welke activiteiten om welke redenen wel of niet laten doorgaan.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Deze maatregelen zijn uiteraard ook van toepassing voor de SVOPL- scholen en dus voor het Sintermeertencollege.

De maatregelen hebben voor scholen de volgende consequenties:
•    Personeel en leerlingen blijven thuis bij de klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mochten we op school constateren dat uw kind een van deze klachten heeft, dan nemen we met u contact op. De insteek is dat uw kind naar huis gaat.
•    Uitgaande van de situatie bestaat de mogelijkheid dat er meer medewerkers thuis blijven. Dit heeft gevolgen voor het les- of toetsrooster van de leerlingen. We bekijken dagelijks hoe we een acceptabel les- of toetsrooster kunnen realiseren voor onze leerlingen. Het les- of toetsrooster kan afwijken van de reguliere roosters.
•    Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn verboden. Geplande grote activiteiten op onze school waarvoor dit geldt gaan dus ook niet door. Dit betekent dat alleen lessen en toetsen doorgaan. Alle andere activiteiten gaan niet door.

Mochten er nieuwe inzichten ontstaan ook in relatie tot de komende toetsperiode, dan brengen we u hiervan per mail op de hoogte. Wij adviseren u om dagelijks de mail te checken. Bovenstaande maatregelen gelden tot en met 31 maart.

Ziekmeldingen kunnen telefonisch of via concierge-bovenbouw@sintermeerten.nl worden doorgegeven.

Met vriendelijke groet,
Debora Herveille
Rector