Terug naar overzicht

Algemeen: Inspelen op verschillen tussen leerlingen

In toenemende mate wordt het onderwijsaanbod zo georganiseerd en ingericht, dat er beter ingespeeld kan worden op de verschillende leerbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Aandacht voor de individuele leerling is van oudsher kenmerkend geweest voor de school. Wij zoeken in ons onderwijs zo veel mogelijk de aansluiting bij de belevingswereld van de leerling. Door de organisatie van het onderwijs krijgt de leerling de kans om eigen keuzes te maken, de eigen ambities na te streven en zich te profileren.

Schoolplan

 


lees ook

Internationale Oriëntatie in het Onderwijs

Sportactieve school

Sintermeerten, een gezonde school

Informatietechnologie en elektronische leeromgeving 'SOMtoday’

Academische Opleidingsschool

Projectdagen